zaterdag 11 juli 2020
Lettergrootte

Onderzoek door studenten

De komende weken voeren Jesse van Koesveld en Sander Jansen een onderzoek uit voor hun studie. Zij zijn eerstejaarsstudenten van de opleiding Sportkunde van de Hanzehogeschool in Groningen en werken aan een organisatieadvies voor TV Rolde. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt en worden gebruikt voor onderzoek door het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap om de sportverenigingen in Noord-Nederland te kunnen helpen. We zouden het op prijs stellen als er zoveel mogelijk leden willen meewerken door hun vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Verklaring goed gedrag

Met de jeugd kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom vragen we van iedereen die met onze tennisjeugd werkt een verklaring omtrent goed gedrag (VOG). Deze is door vrijwilligers gratis aan te vragen. Mocht je onverhoopt toch ongewenst gedrag opmerken bij de jeugd of bij senioren, dan kun je altijd contact opnemen met het bestuur van TV Rolde of ongewenst gedrag melden bij een van de meldpunten van de KNLTB. Je kunt ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van de KNLTB.

Heaters op het terras

Op het boventerras zijn heaters opgehangen. Nu is het dus ook bij koeler weer aangenaam toeven op het terras. Bij het ophangbord zit een schakelaar waarmee de heaters worden ingeschakeld. Deze gaan vervolgens na een bepaalde tijd vanzelf weer uit.

Nieuwe locatie AED

De AED heeft een nieuw plekje gekregen en wel in de herenkleedkamer. Dankzij een gift uit het Rabofonds hebben we nu de beschikking over een eigen AED zodat we deze niet meer hoeven te delen met de Rolder Boys. Dat heeft als voordeel dat de AED nu nóg sneller te pakken is in geval van nood.

Login