zondag 20 januari 2019
Lettergrootte

Onderzoek door studenten

De komende weken voeren Jesse van Koesveld en Sander Jansen een onderzoek uit voor hun studie. Zij zijn eerstejaarsstudenten van de opleiding Sportkunde van de Hanzehogeschool in Groningen en werken aan een organisatieadvies voor TV Rolde. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt en worden gebruikt voor onderzoek door het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap om de sportverenigingen in Noord-Nederland te kunnen helpen. We zouden het op prijs stellen als er zoveel mogelijk leden willen meewerken door hun vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Nieuwe voorzitter

Piet Laernoes heeft aangegeven terug te moeten treden als voorzitter. Fred Huurman neemt zijn taken over tot de volgende ALV op 13 februari. Daar hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen aanwijzen.

Gezocht: nieuwe verenigingstoernooileider

Binnen de Commissie Wedstrijdtennis heeft Thom Steenhuis de afgelopen jaren de taak van verenigingstoernooileider (VTL) ingevuld. Omdat hij gaat verhuizen naar een andere plaats, gaat hij hiermee stoppen. Daarom is er een opvolger nodig, want zonder nieuwe VTL kunnen vanaf 2019 de open toernooien van TV Rolde, namelijk het Kick-off toernooi en het Grunopark Open Toernooi, niet meer georganiseerd worden. Klik verder om te zien wat de functie inhoudt.

Lees meer: Gezocht: nieuwe verenigingstoernooileider

Verklaring goed gedrag

Met de jeugd kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom vragen we van iedereen die met onze tennisjeugd werkt een verklaring omtrent goed gedrag (VOG). Deze is door vrijwilligers gratis aan te vragen. Mocht je onverhoopt toch ongewenst gedrag opmerken bij de jeugd of bij senioren, dan kun je altijd contact opnemen met het bestuur van TV Rolde of ongewenst gedrag melden bij een van de meldpunten van de KNLTB. Je kunt ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van de KNLTB.

Commissie- en bestuursleden gezocht

Diverse commissieleden zijn (nog steeds) hard op zoek naar versterking. De werkzaamheden van deze commissies:

 • Verenigingstoernooileider
 • Commissie Wedstrijdtennis: organiseren een of meerdere toernooien, clubkampioenschappen en de competities voor senioren
 • Jeugdcommissies: organiseren jeugdactiviteiten
 • Parkcommissie: onderhouden van het tennispark
 • Internetcommissie: beheren van de internetpagina, social media en het versturen van de nieuwsbrieven
 • Sponsorcommissie: onderhouden contacten met bestaande sponsoren en benaderen potentiële sponsoren
 • Clubhuiscommissie: reilen en zeilen van de kantine

En ook voor het bestuur hebben we aanvulling nodig:

 • secretaris
 • vertegenwoordiger Commissie Wedstrijdtennis
 • vertegenwoordiger Jeugdcommissie
 • vertegenwoordiger Parkcommissie
 • gewoon lid

Heb je interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of commissieleden. We hebben je hard nodig!

 

Login