zaterdag 11 juli 2020
Lettergrootte

De AED heeft een nieuw plekje gekregen en wel in de herenkleedkamer. Dankzij een gift uit het Rabofonds hebben we nu de beschikking over een eigen AED zodat we deze niet meer hoeven te delen met de Rolder Boys. Dat heeft als voordeel dat de AED nu nóg sneller te pakken is in geval van nood.

Login