zondag 20 januari 2019
Lettergrootte

Piet Laernoes heeft aangegeven terug te moeten treden als voorzitter. Fred Huurman neemt zijn taken over tot de volgende ALV op 13 februari. Daar hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen aanwijzen.

Login