zaterdag 19 september 2020
Lettergrootte

Bericht van het Bestuur

Met ingang van het jaar 2013 zijn we helemaal overgegaan naar het digitale tijdperk.
Het Centre Court van november 2012 was dus het laatste gedrukte clubblad dat u ontving.
We danken de dames van de redactie voor hun inspanningen. Met name Ans Jakobs en Erika Ratering hebben ervoor gezorgd dat de leden op de hoogte werden gehouden van het wel en wee in de vereniging, veelal  verluchtigd met foto’s. Daarnaast ook een speciale dank  richting Peter Mulder die zich als webmaster heeft ingespannen om de ‘oude’ website zo actueel mogelijk in de lucht te houden.

Via de nieuwe website en een digitale nieuwsbrief zullen we u in de toekomst informeren over de belangrijkste zaken binnen de vereniging. We streven ernaar dat u ook interactief daarop uw reacties kunt geven. Uit een inventarisatie blijkt dat het overgrote deel van de leden een mailadres heeft. 
De mensen die dat niet hebben en toch op de hoogte gehouden willen worden, kunnen op een aangepaste manier van informatie worden voorzien.
Een terugblik op het afgelopen zomerseizoen 2012 geeft ons een voldaan gevoel. De deelname aan de verschillende competitiesoorten en de resultaten daarin zijn verheugend. Een paar kampioenen, waaronder het jongensteam, waren de uithangborden voor de TVRolde. Van harte gefeliciteerd.
De Toernooicommissie heeft een aantal succesvolle toernooien georganiseerd.
De clubkampioenschappen lieten een stijgend aantal deelnemers zien en het niveau van de wedstrijden, vooral in de eindstrijden, was van hoog niveau. We hebben finales verspeeld onder grote publieke belangstelling. Zelfs het terras beneden zat vol. De toss op zondagochtend wordt zo goed bezocht dat een enkeling zelfs durft te spreken over een tekort aan banen. Op woensdagavond maakten we het zelfs in november mee dat er moet worden afgehangen vanwege het grote aantal liefhebbers.
Op dit moment is de wintercompetitie voor clubleden begonnen. Het aantal deelnemers is zo groot dat de commissie haar handen vol heeft gehad om de speelschema´s op tijd klaar te krijgen. Het is gelukt en we kunnen tot april onze prestatiedrang weer uitleven.
Op de eerstvolgende ledenvergadering in februari 2013 zullen we het nieuwe beleidsplan voor de komende 5 jaar met u doornemen. Vooraf zullen de stukken u digitaal worden toegestuurd, zodat u zich kunt inlezen en voorbereiden. We hopen op een grote opkomst. Vorig jaar konden we de vergadering zonder schorsing beginnen omdat het vereiste aantal leden aanwezig was. Komende vergadering kunt u laten zien dat de kantine aan de kleine kant is door met nog meer te komen. De agenda is er naar.

De voorzitter.

Wanneer sla jij je slag bij TV Rolde?

Met deze slogan heeft TV Rolde zich in 2013 nadrukkelijk gepresenteerd als tennisvereniging in Rolde en de omliggende dorpen als Grolloo, Balloo, Ekehaar en Nijlande.
In het Beleidsplan 2013-2017 (zie elders op deze site) is onder andere via het hoofdstuk  ‘Commercieel Beleid’ aandacht voor de plannen m.b.t. het speerpunt ‘Werving nieuwe leden’.
Hierin is tevens aangegeven d.m.v. welke uitingen een en ander gaat plaatsvinden, zoals:

  • een nieuwe website;
  • een Informatiebrochure;
  • een flyer.

Een nieuwe website
Deze is daags na de Algemene Leden Vergadering van 12 februari 2013 live gegaan.
Paul Tahalele, tennislid van onze vereniging, heeft - in nauw overleg met het Bestuur - de site ontwikkeld en gemaakt tot wat het nu is.
 
De brochure
Deze is huis-aan-huis verspreid en hierin worden potentiële leden van harte uitgenodigd om binnenkort eens bij TV Rolde te komen kijken en zelf te ervaren wat tennis met hen doet. Zo worden in deze brochure onder andere de volgende onderdelen nader belicht:

  • Een sport voor iedereen.
  • Het spelplezier en de gezelligheid.
  • De tennisactiviteiten.
  • De lessen.

De flyer
Deze is bestemd voor de tennisliefhebber die ook in de vakantie graag een potje tennist.

In een sfeer van prettige samenwerking met het Bestuur zijn zowel de brochure als de flyer door het communicatieadviesbureau ‘Character communicatie’ uit Nooitgedacht ontwikkeld, met ondersteuning van Alie Goeree uit Exloo voor wat betreft de grafische vormgeving.
Dit heeft geleid tot een tweetal mooie eindproducten.

P1020058-1P1020062-1

Login