zondag 20 januari 2019
Lettergrootte

In de functiebeschrijving van de secretaris kun je de totale taakomshrijving lezen. Laat je niet afschrikken door de hoeveelheid taken, in de praktijk komen een heleboel taken nooit of nauwelijks voor. Het lijkt dus tijdrovender dan het is. Tot de lopende zaken behoren in ieder geval:

  • het bijwonen van en notuleren bij de maandelijkse bestuursvergadering (één zomermaand uitgezonderd) en het uitwerken van de notulen. Afgezien hiervan is de tijdsbesteding in de winter vaak hooguit een uurtje per week;
  • het verzamelen van nieuwsberichten en het regelmatig uitsturen van een nieuwsbrief;
  • het bijhouden van de (digitale) post en zo nodig actie ondernemen door deze bijvoorbeeld door te sturen aan de desbetreffende bestuursleden of commissie;
  • het jaarlijks bijwonen van en notuleren bij de Algemene Ledenvergadering en het uitwerken van de notulen.

Momenteel wordt de website en Facebook ook door de secretaris bijgehouden, eigenlijk de taak van de webmaster. Deze twee functies kunnen gecombineerd blijven maar kunnen ook (weer) gescheiden worden.

Klik hier om de taakomschrijving van de secretaris te bekijken. (pdf)

Login