zaterdag 11 juli 2020
Lettergrootte

Tijidens de ALV in februari is een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. Wido van der Lei neemt het voorzittersstokje over van Fred Huurman. Melanie Clarisse heeft haar secretaristaken overgedragen aan Rochelle van Belle. Wido en Rochelle vormen samen met penningmeester Jan Mulder het bestuur.

Login