Ledenadministratie

Wilt u lid worden, dan kunt u een aanmeldingsformulier en een pasfoto (35 x 45 mm) aanleveren bij de ledenadministratie:

Dale Kimbal
Kruisakker 25, 9451 HH Rolde
Tel: 0592-242021

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website of aanvragen bij de ledenadministratie. U kunt het ingevulde aanmeldingsformulier en een digitale pasfoto per e-mail terugsturen of het aanmeldingsformulier en een pasfoto in de brievenbus van de ledenadministratie doen.

Het aanmeldingsformulier is tevens een machtiging aan TV Rolde om – tot wederopzegging – eind januari het contributiebedrag (inclusief het inschrijfgeld) van uw rekening af te schrijven. Deze automatische incasso wordt na enkele weken geëffectueerd.
De ledenadministratie meldt u aan bij zowel TV Rolde als bij de KNLTB. U ontvangt eerst een tijdelijke pas van TV Rolde en later ontvangt u de officiële spelerspas van de KNLTB.
Beide passen zijn een bewijs van lidmaatschap en te gebruiken om banen te reserveren. De KNLTB pas is nodig bij deelname aan een competitie en KNLTB evenementen, zoals toernooien.

Als nieuw lid is het belangrijk dat u weet waar u alle informatie kunt vinden: op de website vindt u waarschijnlijk alles wat u zoekt. En wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact opnemen met een bestuurs- of commissielid. We helpen u graag verder. Bovendien organiseren we ieder jaar in april een informatiebijeenkomst voor nieuwe leden. Nieuwe seniorleden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Klik hier om het aanmeldingsformulier voor TV Rolde te downloaden. (pdf)

Opzeggen / afmelden

Voor het afmelden van het lidmaatschap of voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministatie. Mailen kan ook naar leden@tvrolde.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het lidmaatschap moet worden beëindigd. Bij opzegging na 1 december en voor 1 januari worden de KNLTB – contributiekosten in rekening gebracht. Bij opzegging na 1 januari is de volledige contributie verschuldigd.