donderdag 21 januari 2021
Lettergrootte

Lessen voor 18 jaar en ouder

De tennislessen worden gegeven door Tennisschool Lemstra.
Het aanmelden hiervoor gaat via de website van Tennisschool Lemstra.
De lessen starten normaliter begin april. Aanmeldingen dus graag voor 1 april. Voorwaarden staan onder aan de pagina.

Nieuwe leden najaaraanbieding! Meer info 

Tenniskids voor basisschooljeugd

Tennislessen voor onze jeugdleden verzorgd door Tennisschool Future Tennis. Onze vaste jeugdtrainer is Tim. Voor meer informatie zie de jeugdpagina.

Voor jongeren tot en met 12 jaar hebben we het Tenniskidsprogramma. Een speciaal programma dat is aangepast op de leeftijd en de ontwikkeling van kinderen. Daarbij wordt er gespeeld met lichtere rackets en ballen en op kleinere banen. Meer informatie over Tenniskids vindt u op onze jeugdpagina's.

 

Algemene Voorwaarden Tennisschool Lemstra.

 • Aanmeldingen voor les worden alleen in behandeling genomen, indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier is ontvangen.
 • Inschrijvingen voor cursussen geven geen 100% garantie voor plaatsing.
 • Een lesuur is 55 minuten; u heeft 60 minuten de beschikking over de baan.
 • Gemiste lessen, om welke reden dan ook, kunnen in principe niet worden in gehaald. Er mag wel een vervanger van gelijk niveau worden gestuurd.
 • De lessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging.
 • De indeling voor de lessen, alsmede het lesrooster kunt u via de website opvragen.
 • Indeling naar niveau en toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.
 • Er worden maximaal 2 lessen ingehaald, die door weersomstandigheden geen doorgang hebben gehad.
 • De Tennisschool zorgt voor alle lesmaterialen.
 • Jeugdleden zijn degene die per 1 januari van het cursusjaar nog geen 18 jaar zijn.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan,ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 • De Tennisschool stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de lessen zijn/is ontstaan.
 • Bij plaatsing voor een les of cursus op de door de cursist zelf opgegeven voorkeur(s)dag(en) en tijd(en), kan de cursist de les of cursus niet annuleren.
 • De Tennisschool behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren!

Login