zaterdag 19 september 2020
Lettergrootte

Selectietennis

In 2010 is TV Rolde gestart met het aanbieden van een trainingsprogramma voor selectietennissers.
In het eerste en tweede jaar is er gekozen voor een topgroep en een breedtegroep.
Vanaf het tennisseizoen 2012/2013 is er een nieuwe opzet gemaakt voor de tennistrainingen.

Er zijn drie selectiegroepen; de A-selectie, de B-selectie en de C-selectie.

De trainingsintensiviteit is voor de A-selectie het hoogst. Om uiteindelijk een niveau 5, 4 of 3 speler/speelster te kunnen worden is veel trainen noodzakelijk. De C-selectie is opgezet als voorbereiding voor de B- of A-selectiegroep.

Hier volgt een korte omschrijving van de verschillende selectiegroepen. 

De A-selectie

Onder deze categorie valt de topjeugd die tennis als hoofdsport heeft gekozen. Er wordt twee keer anderhalf uur getraind per week en er is een speciale wedstrijdtraining op de zondagmiddag, eens in de twee weken. De doordeweekse training omvat vooral techniek en vaardigheid, de wedstrijd-training richt zich meer op tactiek, spelinzicht, omgaan met winst en verlies, tennisregels en gedrag.
Als onderdeel van de wedstrijdtraining worden sparringwedstrijden georganiseerd waarbij (senior) competitiespelers van de vereniging worden ingezet. 

Bij de toernooien en competitiewedstrijden is er begeleiding van de trainer. De toernooien worden aangewezen door de trainer waarbij deelname aan een aantal vastgestelde toernooien verplicht is.

Deelname aan de A-selectie is alleen mogelijk op invitatie van de Technische Commissie van TV Rolde.

Profielschets lid A-selectie

 • is gedreven, ambitieus, fanatiek, prestatief ingesteld
 • wil alles eruit halen wat er in zit
 • is bereid om aan alle specifieke aspecten extra aandacht te schenken
 • tennist veel in eigen tijd, werkt in eigen tijd aan de minder sterke punten
 • speelt competitie en meerdere toernooien
 • heeft potentie/aanleg om door te groeien naar speelsterkte 5 /4 /3 
 • toont clubbinding en is voorbeeld voor anderen door inzet en gedrag
 • geschatte leeftijdscategorie: 12 jaar en ouder 

De B-selectie

Onder deze categorie valt de jeugd die tennis niet als hoofdsport heeft gekozen dan wel (nog) niet goed genoeg is om aan de A-selectie deel te nemen. Er wordt één keer anderhalf uur getraind per week en er is een speciale wedstrijdtraining op de zondagmiddag, eens in de twee weken.
De doordeweekse training omvat vooral techniek en vaardigheid, de wedstrijdtraining richt zich meer op tactiek, spelinzicht, omgaan met winst en verlies, tennisregels en gedrag.

Bij de toernooien en competitiewedstrijden is er begeleiding van de trainer. De toernooien worden aangewezen door de trainer waarbij een deelname aan een aantal vastgestelde toernooien verplicht is.

Deelname aan de B-selectie is alleen mogelijk op invitatie van de Technische Commissie van TV Rolde.

Profielschets lid B-selectie

 • is enthousiast en ambitieus
 • prestatief ingesteld
 • leergierig en wil investeren in zichzelf
 • tennist veel in eigen tijd
 • speelt competitie en toernooien
 • heeft potentie/aanleg om door te groeien naar speelsterkte 6 / 5
 • positief individueel gedrag / groepsgedrag
 • geschatte leeftijdscategorie: 9 jaar en ouder 

De C-selectie

Deze categorie is bestemd voor de jeugd die graag meer dan één keer per week wil trainen. Er wordt twee keer per week één uur les gevolgd waarbij het accent zal liggen op het ontwikkelen van een goede basistechniek ter voorbereiding aan een eventuele doorstroming naar de B- of A-selectie in de toekomst. 

De opgave voor de C-selectie is vrij en men kan zich hiervoor aanmelden bij Tennisschool Lemstra, via de website www.aukelemstra.nl.

Profielschets lid C-selectie

 • jeugdige tennisser met mogelijkheden
 • in bezit van basisvaardigheden
 • vindt tennissen erg leuk
 • speelt eventueel rood-oranje-groen competitie en beginnertoernooien
 • doelgroep speelsterkte 9 / 8
 • positief individueel gedrag / groepsgedrag
 • geschatte leeftijdscategorie: 8 jaar tot en met 12 jaar


 
Accommodatie en duur selectietraining
Er wordt gedurende het gehele jaar getraind met uitzondering van de zomervakantieperiode en de winterstop in de maand januari.

Omdat er bij TV Rolde ook in de winter gespeeld kan worden op de all-weather kunstgras banen met verlichting, zullen de trainingen hoofdzakelijk op het complex van TV Rolde gegeven worden. Bij langdurige kou wordt er uitgeweken naar een tennishal.

Evaluatie, planning en financiën
Tijdens het opleidingsprogramma van de A- en B-selectie worden er minimaal één keer per tennisseizoen een individueel evaluatiegesprek gehouden.

Bij het gesprek zijn aanwezig het selectielid, de hoofdtrainer, een vertegenwoordiger van de Technische Commissie en eventueel een ouder/verzorger. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.

Bij aanvang van ieder tennisseizoen stelt de Technische Commissie een trainingsplan op.

De kosten voor de selectietrainingen worden aan de deelnemers in rekening gebracht door de tennisschool. TV Rolde hecht groot belang aan een goede jeugdopleiding en draagt financieel bij in de kosten voor de A- en B-selectieleden.

 

Login