Zoek

Contact

Voorzitter:  Wido van der Lei,  voorzitter@tvrolde.nl

Secretaris:  — Vacature —  secretaris@tvrolde.nl

Penningmeester:  Peter Smid penningmeester@tvrolde.nl

Ledenadministratie leden@tvrolde.nl

Senioren
Auke Lemstra aukelemstra@hotmail.com  Tel: 06-46 03 63 27 

Jeugd
Tennisschool HHTDL  info@hhtdl.nl

TV Rolde – Tennis- en Padelschool HHTDL

Je kunt onze Parkcommissie bereiken via:
Fred Huurman – huurmanyf@planet.nl – 0592-242654
Georg Wiegand – georg.wiegand@home.nl 

Clubhuiscommissie

Auke Lemstra aukelemstra@hotmail.com  Tel: 06-46 03 63 27 
Hennie de Vries 

De telefoon in het clubhuis is beperkt bereikbaar, alleen tijdens toernooien en paar avonden, op telefoonnummer 0592 – 24 26 83

Onze voorkeur gaat uit naar digitale post. Stuur je bericht naar secretaris@tvrolde.nl

Als digitaal echt niet kan, stuur dan een mail om een postadres te ontvangen.