Zoek

Reglementen

TV Rolde is een prachtige vereniging met een rijke historie, goede accommodatie, prachtige tennisbanen en enthousiaste leden. Wij koesteren onze vereniging en de bijdrage in gezelligheid en sportiviteit die wij kunnen bieden aan onze leden. Om dat te behouden hebben wij met elkaar een aantal regels afgesproken om te zorgen dat alles netjes blijft verloopt op de vereniging.

Algemeen Huishoudelijk Reglement

De vereniging dat zijn wij allemaal. We houden ons aan de regels en spreken elkaar aan op het volgen van de regels. Die controlerende taak hebben wij dus allemaal en accepteren wij ook van alle leden.

Auto’s parkeren wij op het parkeerterrein aan het begin van het sportpark en niet op de toegangsweg naar het tennispark of op de zandverstuiving.
Fietsen worden geplaatst in de fietsenrekken bij de ingang.

Toegang tot het park kan via de deur of het hek. Indien mogelijk zorgen wij dat het hek open is zodat je makkelijk het tennispark op kunt fietsen. Het ophouden van de deur met elektronisch slot is niet toegestaan omdat dit schade veroorzaakt aan de installatie.

Elke actie die kan leiden tot schade wordt zo mogelijk vermeden. Bij schade wordt die zo goed mogelijk hersteld en gemeld aan de parkcommissie.

We houden het tennispark met elkaar netjes! Rommel ruimen we dus even op.

Met jeugdspelers op de baan is ons tenniscomplex Rook vrij!

Baanreglement

Om het spelen op ons park in goede banen te leiden heeft de vereniging een aantal baanregels opgesteld.

 • Alleen leden en gastspelers mogen tennissen op het park.
 • Op de banen bevinden zich alleen tennissers en geen toeschouwers.
 • Een baan reserveer je voordat je gaat spelen. Zie onder het kopje “Reserveren” hoe je dit regelt.
 • Dresscode: Er mag alleen gespeeld worden in sporttenue en op tennisschoenen die geschikt zijn voor de zandkunstgras tennisbanen.
 • Het betreden en verlaten van de tennisbaan dient te gebeuren via de dichtstbijzijnde deur in het hek.
 • Wisselen van baanhelft: Het is niet toegestaan om op de netten te zitten of er overheen te stappen, klimmen of springen.
 • Winterse omstandigheden: Spelen bij vorst is geen bezwaar. Echter, bij sneeuw, ijzel of opdooi zijn de banen niet bespeelbaar en mogen dan ook niet betreden worden. Pas nadat de vorst uit de grond is zijn de banen weer bruikbaar. Dat is één of enkele dagen na de vorst (afhankelijk van de weersomstandigheden). Schuif sneeuw niet weg in verband met kans op schade
 • Storend gedrag is niet toegestaan. Tennis is een concentratiesport en daarom dient er een zekere rust te zijn.
 • Lopen over de banen waar anderen spelen is niet toegestaan.
 • Bal over! Het ophalen van een bal, die naar de aangrenzende baan is gerold, is niet nodig. Vraag gewoon aan de spelers op de betreffende baan om de bal terug te gooien.
 • Vegen: Na het spelen dient de baan altijd geveegd te worden. Als er plassen op de baan staan, mag er niet geveegd worden. Na het vegen moeten de vegers weer geplaatst worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
Onderhoud van de tennisbanen – TC De Polderblomme

Reserveren / afhangen van banen

 • Voor het reserveren van een baan gebruiken wij de ClubApp. Daarbij gaan wij uit van het principe van Fair Use. Je reserveert een baan als je gaat spelen voor een passende tijdsduur. Dat betekend dat je overdag best iets langer kan spelen dan is het immers niet zo druk. In de avond reserveer je dus korter. Dan zijn er immers meer leden die ook willen tennissen. Hierdoor zorg je ervoor dat zoveel mogelijk leden kunnen spelen.
 • Bij overtreding van de regels of een dringende reden, zoals baanonderhoud, kan je reservering worden aangepast of zelfs worden verwijdert.
 • Als je onverhoopt toch niet kunt komen spelen dan verwijder je je reservering in de app.
 • In de app is de speelduur ingesteld. Voor het enkelspel is dit 45 minuten en voor het dubbelspel is dit 60 minuten.
 • Banen kunnen via de ClubApp tot 7 dagen van te voren worden gereserveerd.
 • Banen voor competitie, tossactiviteiten, toernooien, onderhoudswerkzaamheden en lessen worden geblokkeerd voor reservering.
  Tijdens evenementen streven wij ernaar om altijd 1 baan beschikbaar te houden die wel gereserveerd kan worden.

Baanblokkering voor activiteiten

Voor verenigingsactiviteiten worden banen vooraf geblokkeerd. Dit gebeurd onder andere voor de tennislessen, competitie, toss en toernooien.

 • Training wordt op baan 6 gegeven; soms gelijktijdig op baan 5 en 6.
 • Tijdens de competitie is er minimaal 1 baan beschikbaar voor niet competitiespelers. Een competitieteam mag gebruik maken van deze baan indien deze baan bij aanvang van de set nog niet gereserveerd was, maar komen er recreanten dan moet deze baan afgestaan worden. De lopende set mag worden uit gespeeld.
 • Tijdens toernooien mogen alle niet-lessende banen gebruikt worden.
 • Aanvoerders van competitieteams geven de planning van en wijzigingen in competitiewedstrijd tijdig door. De competitiecommissie zorgt dat de banen voor de competitie worden geblokkeerd.
 • Trainingstijden en andere blokkeringen (o.a. Toss) worden aangegeven in de clubapp.

Verlichting van de banen

Als er een bardienst aanwezig is dan wordt de baanverlichting aan en uit gezet in de kantine.

Gedurende de periode waarin geen bardienst plaatsvindt, kan de baanverlichting worden geactiveerd middels de aan/uit-schakelaars die zich bevinden in het kastje tegen de rechtermuur van de buitenhal. Na 1 uur zal de gekozen verlichting automatisch doven. Verlenging dient vóór het verstrijken van dit uur plaats te vinden door opnieuw op de aan-schakelaar van de betreffende banengroep te drukken.