Zoek

Update: Voorjaarscompetitie verder uitgesteld naar begin juni

Het kabinet heeft aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen tot tenminste tot 20 april van kracht blijven. We kunnen nu nog gewoon buiten tennissen, maar georganiseerde wedstrijden zijn nog niet toegestaan. De verlenging van de maatregelen en de onzekerheid over de situatie in mei is voor de KNLTB aanleiding om de start van de Voorjaarscompetitie 2021 verder uit te stellen tot begin juni (week 22). Een volledige competitie is dan niet mogelijk maar een competitie met minder speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd. Bijvoorbeeld 3, 4 of 5 speeldagen. Er wordt dan niet om promotie/degradatie gespeeld.

Het doorgaan van de Voorjaarscompetitie 2021 hangt af van de situatie en mogelijkheden. Op 13 april zal het kabinet de situatie, mogelijkheden en maatregelen opnieuw toelichten. Begin mei zal de KNLTB communiceren over de mogelijke start van de competitie in week 22 en de speeldagen. Mocht een start begin juni toch nog niet mogelijk zijn, dan zal de Voorjaarscompetitie niet plaatsvinden.

Als jouw teams niet wil of kan deelnemen aan deze competitie in juni, dan kun je je team terugtrekken. Geef dit voor 9 april door aan de competitieleiding via competitie@tvrolde.nl. Op dit moment hebben wij helaas geen concrete informatie over de financiële afhandeling van een afmelding van een team.

Er is ook de mogelijkheid om je als nieuw team nu juist nog aan te melden voor de verkorte voorjaarscompetitie. Geef dit ook voor 9 april door aan de competitieleiding via competitie@tvrolde.nl.

Tenniskids /Juniorencompetitie

De Tenniskids en Juniorencompetitie start indien mogelijk ook in week 22. Het streven is zoveel mogelijk speeldagen in te plannen. Mocht het zo zijn dat de Tenniskids- en Juniorencompetities eerder opgestart mogen worden, dan zal de KNLTB daar op inspelen. Daar houden ze bij het indelen al rekening mee.